science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Het verschil tussen volgorde en functie

Wiskunde heeft geen grijze gebieden. Alles is op regels gebaseerd; Zodra je de definities hebt geleerd, kun je gemakkelijk huiswerk maken, formules invullen en berekeningen maken. Weten hoe je reeksen en functies moet gebruiken, helpt je vooral in algebra, calculus en meetkunde klassen.

Definitie van functie

Functie is een van de meest elementaire elementen van de wiskunde. Bij een functie wordt ervan uitgegaan dat er twee reeksen getallen bestaan ​​die corresponderen - of op elkaar vertrouwen - op elkaar. Functies kunnen worden uitgedrukt als geschreven formules.

De functie is geschreven als "f (x) = x"; waarbij "x" variabel is. Geef aan dat "f (x) = 3x" waarbij het ingevoerde aantal "x" is en dan de functie het nummer is dat overeenkomt met elk element van "x".

Definitie van reeks

Een reeks is een type functie en bestaat uit elke set gehele getallen - gehele getallen groter dan of gelijk aan nul. Alles wat een reeks betekent, is dat er een bereik van gehele getallen op of groter dan nul is met een bereik in de reeks getallen waarover wordt nagedacht.

Wat sequentie en functie gemeenschappelijk hebben

A volgorde is een soort functie. Onthoud dat een functie elke formule is die kan worden uitgedrukt als "f (x) = x" -indeling, maar een reeks bevat alleen gehele getallen van of groter dan nul.

Voorbeeld van reeks

De Fibonacci-reeks is een bekend voorbeeld van een reeks waarin de getallen groter worden met een constante snelheid, voorgesteld door de volgende formule:

(x) = F (x - 1) + F (x - 2)

Verwijzend naar de definitie van reeks, is x een geheel getal. Elke formule is een reeks als deze hele getallen op of groter dan nul bevat. Het volgende zijn weergaven van reeksen bij toepassing op deze getallen:

f (x) = x (x + 1)

f (x) = (4x) /2

Voorbeelden van functie-indeling

Functies zijn bijna overal in wiskunde: in algebra, calculus en geometrie omdat ze de relatie tussen twee willekeurige getallen aangeven.

Veelgebruikte geometrische functies bevatten formules voor het gebied van een voorwerp. Bijvoorbeeld de functie voor het gebied van een vierkant waar "x" de lengte is van één zijde van een vierkant:

A = x * x.

De helling berekenen tussen twee variabelen getallen x en y, de hellingsinterceptievorm van een vergelijking kan worden geschreven als:

y = mx + b