science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe Breuken Stap voor Stap Uit te leggen

Van het volgen van recepten tot het berekenen van verkoopprijzen, zijn breuken een wiskundig concept dat in het dagelijks leven wordt gebruikt, en daarom is het een noodzaak om te weten hoe je ze kunt gebruiken. Voordat we precies leren hoe we fracties moeten gebruiken in recepten en om prijzen te verlagen, is het essentieel om precies te begrijpen welke breuken er zijn. Het lijkt misschien een ontmoedigende taak, maar het uitleggen van breuken kan eigenlijk vrij eenvoudig zijn als je concrete items gebruikt om ze te illustreren.

Schrijf een breuk op een stuk papier. Informeer de persoon die u lesgeeft dat de getallen die worden geschreven een breuk noemen. Leg uit dat we breuken gebruiken om delen van een geheel te illustreren.

Wijs de noemer aan en leg uit aan de student dat dit getal de volledige hoeveelheid vertegenwoordigt waarvoor de breuk wordt gebruikt. Om de student te helpen onthouden dat de noemer het onderste getal is, vertel haar dat de "d" in "noemer" "naar beneden" betekent.

Wijs de teller in de breuk aan. Leg uit dat dit getal het deel vertegenwoordigt van de hele hoeveelheid die de breuk gebruikt om weer te geven.

Bespreek de breukstreep tussen de twee getallen. Leg uit dat deze balk de term "uit" in een fractie weergeeft. Als bijvoorbeeld de breuk 1/2 is uitgeschreven, wordt "een op twee" weergegeven.

Zet een kleine stapel van acht gekleurde kralen op de voorgrond. Vraag de student om het totale aantal kralen te tellen. Leg de cursist uit dat dit getal de hele hoeveelheid of de noemer in een fractie vertegenwoordigt. Laat haar het nummer noteren en teken er een breukstreep boven. Als het totale aantal kralen bijvoorbeeld acht is, moet de student het getal 8 als de noemer opgeven.

Vraag de student om het totale aantal van een specifieke kleur kralen te tellen. Leg uit dat het totale aantal van een specifieke kleur van kralen het deel van het geheel vertegenwoordigt. Laat de cursist het getal boven de breukstreep als teller noteren. Als de student bijvoorbeeld groene kralen telt en het totale aantal groene kralen vier is, moet ze het getal 4 boven de breukstreep schrijven.

Bekijk de breuk die is gemaakt. Bespreek in het gegeven voorbeeld dat het getal 8 in de noemer-plek illustreert dat er in totaal acht kralen zijn en dat het getal 4 in de tellerstand aangeeft dat er vier groene kralen zijn.

Tip

Laat de student de breuk van elke gekleurde kraal achterhalen om thuis te komen.

Vervang kralen voor kleine snoepjes om dit een smakelijke wiskunde-activiteit te maken.