science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe de helft van een parabolische curve te berekenen

Een parabool kan worden gezien als een eenzijdige ellips. Waar een typische ellips gesloten is en twee punten heeft binnen de vorm genaamd foci, is een parabool elliptisch van vorm, maar één focus ligt in het oneindige. Een belangrijk kenmerk van parabolen is dat ze zelfs functies zijn, wat betekent dat ze symmetrisch zijn rond hun as. De symmetrie-as van een parabool wordt zijn top genoemd. Het berekenen van de helft van een parabolische curve houdt in dat je de hele parabool berekent en vervolgens punten aan slechts één kant van de top neemt.

Zorg ervoor dat de vergelijking voor de parabool in de standaard kwadratische vorm is f (x) = ax² + bx + c, waarbij "a", "b" en "c" constante getallen zijn en "a" niet gelijk is aan nul.

Bepaal de richting die de parabool opent door het teken "a" te bekijken. Als "a" positief is, dan opent de parabool zich naar boven; als het negatief is, opent de parabool naar beneden.

Zoek de x-coördinaat van het vertex-punt voor de parabool door de waarden "a" en "b" in de uitdrukking te vervangen: -b /2a.

Zoek de y-coördinaat van het hoekpunt voor de parabool door de eerder bepaalde x-coördinaat in de originele kwadratische vergelijking te plaatsen en de vergelijking voor y op te lossen. Bijvoorbeeld, als f (x) = 3x² + 2x + 5 en de x-coördinaat is bekend als 4, dan wordt de initiële vergelijking: f (x) = 3 (4) ² + 2 (4) + 5 = 48 + 8 + 5 = 61. Het vertex-punt voor deze vergelijking is dus (4,61).

Zoek naar x-intercepts van de vergelijking door deze in te stellen op 0 en op te lossen voor x. Als deze methode niet mogelijk is, vervangt u de waarden 'a', 'b' en 'c' door de kwadratische vergelijking ((-b ± sqrt (b² - 4ac)) /2a).

Zoek een y -intercepteert door de x-waarde in te stellen op 0 en op te lossen voor f (x). De resulterende waarde is het y-snijpunt.

Teken de helft van de parabool door x-waarden te kiezen die kleiner zijn dan de x-coördinaat of groter dan de x-coördinaat van de top, maar niet allebei.

Vervang deze x-waarden door de originele kwadratische vergelijkingen om de y-coördinaat voor elke x-waarde te bepalen.

Teken de juiste punten, intercepts en vertexpunten op een cartesisch coördinatenvlak. Verbind vervolgens de punten met een vloeiende curve om de paraboolhelft te voltooien.