science >> Wetenschap >  >> Natuur

Doel van Anaërobe Ademhaling

Het doel van respiratie in het algemeen is om voedsel in energie om te zetten die een levende biologische cel kan gebruiken. Anaërobe ademhaling is ademhaling waarbij elk molecuul naast zuurstof hiervoor wordt gebruikt. Veel bacteriën gebruiken anaërobe ademhaling.

Anaërobe vs. aërobe ademhaling

Aërobe ademhaling - waaronder het omzetten van moleculaire zuurstof in koolstofdioxide - produceert per eenheid voedsel veel meer energie dan anaerobe ademhaling. In de meeste delen van de wereld hebben levende wezens die aerobe ademhaling gebruiken een concurrentievoordeel ten opzichte van levende wezens die dat niet kunnen. Anaëroben domineren echter nog steeds, waar zuurstofniveaus erg laag zijn.

Facultatief versus verplicht Anaeroben

Een facultatief anaëroob kan aërobe ademhalingswegen gebruiken wanneer het toegang heeft tot zuurstof en anaërobe paden wanneer dit niet lukt. 't. Een obligaat anaëroob kan alleen anaerobe routes gebruiken en kan in veel gevallen de aanwezigheid van moleculaire zuurstof in zijn omgeving helemaal niet verdragen.

Geschiedenis

Alle ademhaling was anaëroob toen het leven op aarde voor het eerst begon. Fotosynthese produceerde zuurstof als een giftig afvalproduct tot voldoende vrije moleculaire zuurstof zich in de vroege atmosfeer had opgehoopt. Deze zuurstof doodde de overgrote meerderheid van het leven in die tijd, totdat organismen systemen ontwikkelden om zuurstof effectief te verwerken en te gebruiken voor aerobe ademhaling.