science >> Wetenschap >  >> Fysica

Hoe de omtrek van een vorm te berekenen

De omtrek van vormen is de optelling van de lengte van elke zijde van een vorm. De omtrek van een cirkel is anders: wanneer een diameter gelijk is aan één, dan is de omtrek gelijk aan pi. Contractors gebruiken perimeter voor dingen zoals het bepalen van de lengte van hekken of het plaatsen van een rand rond een kamer.

Niet-ronde vormen

Meet de lengte van elke zijde van een vorm. Een parallellogram kan bijvoorbeeld zijden hebben van 3 inch, 3 inches, 5 inches en 5 inches.

Voeg de zijkanten bij elkaar. In het voorbeeld is 3 plus 3 plus 5 plus 5 gelijk aan een omtrek van 16 inch.

Herbereken de perimeter om uw werk te controleren. Omdat bij perimeterberekeningen drie of meer zijden worden toegevoegd, vergroot elke extra zijde de kans op een rekenfout.

Cirkel

Meet de diameter van de cirkel. De diameter is de lengte van het ene uiteinde van een cirkel tot het andere uiteinde van de cirkel. Een cirkel kan bijvoorbeeld een diameter van 10 inch hebben.

Verdeel de diameter in twee om de straal te bepalen. In het voorbeeld is de straal van de cirkel 5 inch.

Vermenigvuldig 2 met het radium en pi. In het voorbeeld 2 keer 5 keer 3,14, wat overeenkomt met een omtrek van 31,4 inch.

Herbereken de omtrek om uw werk te controleren en elimineer de kans op een wiskundige fout.