science >> Wetenschap >  >> Fysica

Graden zoeken in Polygons

Een polygoon is een gesloten tweedimensionale vorm die bestaat uit drie of meer verbonden lijnsegmenten. Driehoeken, trapezoïden en achthoeken zijn veelvoorkomende voorbeelden van polygonen. Veelhoeken worden meestal ingedeeld op basis van het aantal zijden en de relatieve afmetingen van de zijden en hoeken. Ze zijn ook geclassificeerd als normale of niet-regelmatige veelhoek. Regelmatige polygonen hebben zijden van gelijke lengte en hoeken van gelijke graad. U kunt de graden van de hoeken berekenen in regelmatige veelhoeken, maar dit kan niet altijd met een niet-regelmatige veelhoek.

Hoeken berekenen

Voeg het aantal zijden van de polygoon toe. De som van alle graden van de binnenhoeken is gelijk aan (n - 2) _180. Deze formule betekent aftrekken 2 van het aantal zijden en vermenigvuldigen met 180). De som van graden voor een achthoek is bijvoorbeeld (8-2) _180. Dit komt overeen met 1.080.

Als de polygoon regelmatig is (zijkanten en hoeken zijn allemaal gelijk), deelt u de som die in stap 1 is geproduceerd, door het aantal zijden. Dit is de mate van elke hoek in de veelhoek. Bijvoorbeeld, de mate van elke hoek in een regelmatige achthoek is 135: deel 1.080 bij acht.

Bereken het supplement van de hoek van stap 2 (180 min de graad) om de buitenhoekmaat van een reguliere hoek te vinden veelhoek. Dit is de mate van elke buitenhoek op de polygoon. In het geval van dit voorbeeld is de hoek 135, dus 180 minus 135 is gelijk aan 45 voor de waarde van de aanvullende hoek.

Tip

Als de polygoon niet regelmatig is (de zijden of hoeken zijn niet allemaal gelijk), is het veel moeilijker en vaak onmogelijk om de graden van de individuele binnenhoeken te berekenen, maar u kunt de som van de binnen- en buitenhoeken op dezelfde manier berekenen als met een gewone veelhoek.