science >> Wetenschap >  >> Fysica

Hoe: Centimeter naar kubieke meter

Centimeter en meter meten afstand in het metrische systeem. Kubieke meters meten echter het volume. Volume vertegenwoordigt de driedimensionale ruimte die een object in beslag neemt. Daarom moet u drie metingen in centimeters of meters hebben om deze in kubieke meters om te zetten. Als u één meting in centimeters hebt en u het volume in kubieke meters wilt vinden, converteert u de centimeters naar meters en meet u vervolgens de andere dimensies in meters.

Converteert de centimeter-meting naar meters door het aantal centimeters te delen bij 100. Bijvoorbeeld, als de lengte van een doos gelijk is aan 80 cm, deel dan 80 bij 100 om 0,8 meter te krijgen.

Meet de andere twee dimensies van het object in meters. Als u bijvoorbeeld een doos heeft en u weet dat de lengte 0,8 meter is, meet u de breedte en hoogte in meters.

Vermenigvuldig de lengte in meters met de breedte in meters met de hoogte in meters om het volume te berekenen in kubieke meter. Voor dit voorbeeld, als het vak een kubus is, wat betekent dat alle drie de dimensies gelijk zijn, vermenigvuldig dan 0,8 meter bij 0,8 meter bij 0,8 meter om 0,512 kubieke meter te krijgen.