science >> Wetenschap >  >> Energie

The Heat Rate of Power Generators

Hittetempo, normaal vermeld in Britse thermische eenheden (Btu) per kilowattuur (kWh), is een maat voor de thermische efficiëntie van een elektriciteitscentrale of generator. Het wordt berekend door de energie-inhoud van de verbrande brandstof te delen om elektriciteit te produceren met de hoeveelheid opgewekte elektrische energie.

Brandstofkosten

Verschillende stroomgeneratoren variëren van maand tot maand, of zelfs van dag tot dag. Deze variatie in capaciteit produceert verschillende warmtesnelheden, die van invloed zijn op de brandstofkosten; de totale brandstofkosten kunnen worden berekend door de warmtestijging te vermenigvuldigen met de brandstofkosten per Btu.

Combinatiekringeenheid

Een zogenaamde gecombineerde cycluseenheid is in feite een stoomkrachtcentrale, maar een warmteterugwinningsstoomgenerator (HRSG) wordt verwarmd door gasturbine-uitlaat, in plaats van door het verbranden van brandstof. Gecombineerde cycluseenheden hebben de laagste of meest efficiënte warmtetemperatuur van alle stroomgeneratoren op vol vermogen.

Degradatie van hittesnelheid

De warmtestroom van een stroomgenerator neemt af als het rendement van elektriciteitsopwekking daalt in de loop van de tijd. De warmtebelasting van eenvoudige cycluseenheden neemt af met 0,2 procent per jaar, terwijl de warmtestroom van gecombineerde cycluseenheden met 0,05 procent per jaar afneemt, volgens de California Energy Commission.