science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe zijn zuren en basen verschillend?

Alle vloeistoffen kunnen worden ingedeeld als zuren of basen, afhankelijk van hun pH, die een maat is voor de zuurgraad van een stof op de pH-schaal. De pH-schaal varieert van 0 tot 14. Alles onder de 7 is zuur, alles boven de 7 is basaal en 7 is neutraal. Hoe lager de waarde van een stof op de pH-schaal, hoe zuurder het is, en hoe hoger, hoe basischer het is. Alle stoffen worden gemeten in vergelijking met gedestilleerd water, met een neutrale pH van 7.

Zuren

Een zuur is een stof met een waarde lager dan 7 op de pH-schaal. De Arrhenius-definitie van een zuur is een verbinding die waterstof bevat en kan oplossen in water om waterstofionen in oplossing te laten komen; daarom zijn zuren protondonoren die de concentratie van hydroniumionen in oplossing verhogen.

De sterkte van een zuur wordt gemeten door hoe gemakkelijk het zuur een positief waterstofatoom, of proton, afgeeft in water. Hoe gemakkelijker een zuur dissocieert en een proton in water afgeeft, des te sterker het zuur.

Zuren zijn corrosief voor metalen, zuur naar smaak en zetten lakmoespapier rood. Gebruikelijke zuren omvatten zoutzuur, dat wordt gebruikt bij de vertering van voedsel en heeft een pH van 1; azijn, die een pH heeft van 2,9; en melk, die een pH van 6,6 heeft.

Basen

Een base is een chemische stof die boven de 7 op de pH-schaal meet. De Arrhenius-definitie van een base is een verbinding die in water oplost om hydroxide-ionen (OH-) in oplossing vrij te maken. Basen zijn protonacceptoren die de concentratie van hydroxide-ionen verhogen en de concentratie van hydroniumionen in oplossing verlagen. Bases zetten lakmoespapier blauw en ze zijn glad als zeep. Gemeenschappelijke basen omvatten vloeibare drainreiniger, die een pH van 14 heeft; melk van magnesium, met een pH van 10,5; en baking soda, met een pH van 8,4.