science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe staten van materie in een chemische formule te identificeren

Een chemische formule beschrijft welke inputs nodig zijn om een ​​chemische reactie te laten plaatsvinden en welke producten uit het proces zullen resulteren. Een volledige formule geeft de toestand van de materie - vast, vloeibaar of gas - van elk van deze inputs en producten in de reactie aan, zodat de chemicus precies weet wat hij kan verwachten.

The State of Affairs

Bijvoorbeeld, in de chemische formule voor hydrolyse - het splijten van water - zou de vloeibare toestand van de reactant worden aangeduid door een kleine letter "l" tussen haakjes naast de formule voor water. Evenzo zou de gasvormige toestand van de resulterende waterstof en zuurstof worden aangegeven met een (g) naast de chemische formules voor deze producten. Een vaste reactant wordt gemarkeerd door (s), terwijl een oplossing van een reactant in water of een waterige oplossing wordt aangegeven met (aq).