science >> Wetenschap >  >> Chemie

Chemische waarschuwingssymbolen en hun betekenis

In de VS zijn er twee belangrijke organisaties achter de chemische waarschuwingssymbolen op gevaarlijke stoffen: de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en de non-profit National Fire

Van een vlam tot een uitroepteken zijn de woordloze pictogrammen van OSHA bedoeld om de aard van de bedreiging die door een bepaalde chemische stof. Elk pictogram bestaat uit een zwart symbool op een witte achtergrond met een rode ruitrand. Het vlamsymbool betekent bijvoorbeeld dat de chemische stof ontvlambaar, zelfverwarmend, zelfontledend, een organisch peroxide is of kan ontbranden bij blootstelling aan lucht. Een uitroepteken betekent dat de chemische stof irriterend, huidsensibiliserend, giftig, narcotisch of gevaarlijk voor de ozonlaag kan zijn.

NFPA

De NFPA gebruikt slechts één symbool: vierzijdig diamant gelijkmatig verdeeld in vier kleinere, gekleurde diamanten die elk een cijfer of symbool bevatten. De bovenste rode ruit bevat meestal een getal van 0 tot 4, wat een schaal is voor de ontvlambaarheid van een chemische stof. De linker blauwe diamant bevat een vergelijkbare schaal voor toxiciteit. De rechter gele diamant bevat een schaal voor reactiviteit. Ten slotte is de onderste witte ruit een ruimte die nog over is voor indicatoren voor "speciaal gevaar", zoals een indicator die aangeeft dat de chemische stof een sterk oxidatiemiddel of reactief water is.