science >> Wetenschap >  >> Chemie

Waarom worden spuitdrums koud als u ze spuit?

Als u ooit een blikje perslucht hebt gebruikt om stof uit uw toetsenbord te blazen, hebt u ervaren hoe snel het blik koud wordt. Zelfs een korte ontploffing is voldoende om rijp te verzamelen.

Binnenin de kan

Het gehalte aan verstuivers is geen normale lucht. Ze bevatten gassen die gemakkelijker te comprimeren zijn. Deze gassen bevinden zich in hun vloeibare vorm terwijl ze zich binnen de hoge-drukgrenzen van het blik bevinden en verdampen weer in de gasvormige toestand wanneer ze het blik verlaten en terugkeren naar de normale druk. Deze verandering staat bekend als adiabatische uitzetting.

Liquid to Gas

Deze uitbreiding van vloeistof naar gas vereist een energieverandering. De deeltjes in een vloeistof zijn dichter bij elkaar en langzamer bewegend dan de deeltjes in gasvorm, en er is meer energie nodig als de overgang van vloeistof naar gas plaatsvindt.

Het Joule-Thomson-effect

De energie die nodig is voor de overgang naar gas wordt gevoeld als warmte. Om de temperatuur van de vloeistof voldoende op te voeren om gas te worden, wordt deze warmte onttrokken aan de omgevingslucht, een fenomeen dat het Joule-Thomson-effect wordt genoemd. Terwijl de warmte in het expanderende gas wordt getrokken, daalt de omringende lucht in temperatuur, die je ervaart als koeling.