science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe te berekenen met behulp van Half Life

Voor radioactieve elementen is een halfwaardetijd de tijd die nodig is om de helft van de substantie uiteen te laten vallen. Als u bijvoorbeeld bent begonnen met 100 g radium, daalt de hoeveelheid na een half leven tot 50 g - de rest wordt andere elementen. Na een tweede halfwaardetijd daalt de hoeveelheid tot 25 g. Als u de berekening van de halfwaardetijd wilt gebruiken, moet u weten hoeveel halveringstijden er zijn.

Verdeel de hoeveelheid tijd die is verstreken door de halfwaardetijd van de stof om het aantal halfwaardetijden te vinden. Als uw stof bijvoorbeeld een halveringstijd van 1 maand heeft en de totale tijd gelijk is aan 12 maanden, deelt u 12 voor 1 om vast te stellen dat 12 halfwaardetijden zijn verstreken.

Verhoog 0,5 tot het aantal van de helft woont. Verhoog voor dit voorbeeld 0.5 tot de 12e macht om 0.000244141 te krijgen.

Vermenigvuldig het resultaat met de hoeveelheid van de stof waarmee u begon om de resterende hoeveelheid te vinden. Als u het voorbeeld voltooit, als u bent begonnen met 4.000 g, vermenigvuldigt u 4.000 bij 0.000244141 om te zien dat u nog 0.98 g van de oorspronkelijke radioactieve stof hebt.