science >> Wetenschap >  >> Natuur

Symbiotische relaties in het regenwoud

Er bestaan ​​symbiotische relaties tussen onderling afhankelijke soorten in gedeelde omgevingen, zoals regenwouden. Deze relaties vallen in verschillende categorieën. Mutualisme is een symbiotische relatie die beide soorten ten goede komt. In commensalisme komt de relatie ten goede aan één soort zonder de andere soorten te beïnvloeden. Voorspellende relaties komen ten goede aan één soort ten koste van de andere soort. Met amensalisme is de relatie schadelijk voor de ene soort zonder de andere te beïnvloeden. Op synnecrose gebaseerde relaties zijn schadelijk voor beide betrokken soorten.

Symbiotische relaties tussen dieren

Dieren in het regenwoud zijn amfibieën, vogels, reptielen en zoogdieren. Er zijn ook veel verschillende soorten insecten en spinnen. Al deze dieren worden geclassificeerd als herbivoren, carnivoren, alleseters of aaseters. Deze rollen beïnvloeden de soorten relaties die elk dier heeft in de omgeving van het regenwoud. Bijvoorbeeld, een oxpecker, of "tekenvogel", eet parasitaire tikken af ​​van de neushoorn. De vogel geeft de neushoorn ook een waarschuwingsoproep om de neushoorn te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Dit is een mutalistische symbiotische relatie. Dit is ook dezelfde relatie die bestaat tussen krokodillen en Egyptische Pleviervogels. Onder de insecten bestaat een van de meest interessante symbiotische relaties tussen specifieke soorten mieren en rupsen. De mieren voeden zich met een chemische stof die op de rug van de rupsen wordt geproduceerd. De mieren beschermen de rupsen en gaan zo ver dat ze rupsen naar een veilige plek en veiligheid vervoeren wanneer ze worden aangevallen. Een commensalistische relatie bestaat tussen olifanten en kleinere dieren die regenwater drinken dat zich verzamelt in de diepe voetsporen achter olifantenkuddes.

Symbiotische relaties tussen dieren en planten

Dieren nemen stikstof op door planten, fruit te eten , noten of andere dieren die deze materialen hebben gegeten. Wanneer dierlijke uitwerpselen achterblijven, helpen bacteriën en schimmels bij het afbraakproces, dat stikstofverbindingen in de bodem produceert. De planten absorberen de stikstof en de cyclus gaat verder. Deze relatie is wederzijds voordelig. Nadat dieren fruit of noten consumeren, laten ze de zaden vaak achter. Sommige dieren, zoals Australische kasuarissen, scheiden ook de verteerde zaden uit op de grond. Mestkevers en termieten bevruchten de bodem met voedingsstoffen die ze uit olifantsuitwerpselen halen, wat wederzijds voordelen voor planten oplevert. Door hun bewegingen verbeteren de kevers en termieten de beluchting van de grond voor planten. Paranootbomen delen een wederzijds voordelige relatie met de agouti. De agouti eet en verdeelt paranoten uit de buurt van de bovenliggende boom, waardoor het groeipad groeit voor de bomen in de Amazone.

Symbiotische relaties tussen planten

Bacteriële schimmels zoals rhizobia en mycorrhizae produceren stikstof in de bodem, die andere planten in de regenwoudenomgeving ondersteunt. De schimmels delen een wederzijds voordelige symbiotische relatie met de planten omdat de planten voedingsstoffen produceren waarvan de schimmels afhankelijk zijn. Epifyten zijn wijnstokken die op kruinbomen klimmen om het zonlicht te bereiken dat ze nodig hebben om te groeien. Dit is een commensalistische relatie. Liana-wijnstokken delen deze relatie ook met bomen in de overkapping.

Parasitisme of Predatie

Jaguaren hebben een roofzuchtige relatie met herten, kikkers, muizen en vissen. Kikkers hebben een roofzuchtige relatie met muggen, regenwormen, muizen en vissen. Hagedissen zijn roofdieren tegen insecten en knaagdieren en slangen jagen op vogels en zoogdieren. Ocelots hebben een roofzuchtige relatie met apen, slangen, knaagdieren en vogels. Krokodillen zijn roofdieren die vissen, vogels en zoogdieren eten.