science >> Wetenschap >  >> Fysica

Pythagoras Theorem Art Project Ideas

De stelling van Pythagoras stelt dat het gebied van de twee zijden dat de juiste driehoeken vormt gelijk is aan de som van de hypotenusa. Gewoonlijk zien we de Pythagorese theorie weergegeven als een ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Veel van de bewijzen voor de stelling zijn prachtige geometrische ontwerpen, zoals het bewijs van Bhaskara. Je kunt deze beroemde theorie opnemen in verschillende kunstprojecten.

De schuine zijden maken

Deze activiteit vereist dat de leerlingen de vijf gearceerde stukken opnieuw rangschikken om een ​​groter vierkant te maken, wat een bewijs is van de Pythagorean. Stelling. Laat de leerlingen elk van de gearceerde secties en kleuren uitsnijden of ontwerp ze op elke gewenste manier. Het kan een tijdje duren om te bepalen hoe het vierkant moet worden samengevoegd, maar het eindresultaat zal een interessant mozaïek van ontwerpen zijn.

Vierkantenproject

Een ander kunstproject kan zijn dat de studenten vele verschillende grootten van vierkanten. Elk vierkant kan in één driehoek passen. Laat de leerlingen eerst alle ontwerpen op de vierkanten maken. Laat ze bepalen welke vierkanten samen gaan om een ​​rechthoekige driehoek te maken. Lijm de vierkanten op bouwpapier. De studenten kunnen het project vervolgens afmaken door het interieur van de rechthoekige driehoek te ontwerpen.

Punten