science >> Wetenschap >  >> Fysica

Hoe het gebied van een driehoekig prisma te vinden

Een prisma wordt gedefinieerd als een solide figuur met een uniforme dwarsdoorsnede. Er zijn veel verschillende soorten prisma's, van rechthoekig tot rond tot driehoekig. Je kunt het oppervlak van elk type prisma vinden met een eenvoudige formule, en driehoekige prisma's vormen hierop geen uitzondering. Het kan handig zijn om te begrijpen hoe u het oppervlak van deze vorm kunt berekenen als u werkt aan een thuisproject met driehoeksprisma's of als u eenvoudigweg probeert uw kind te helpen met zijn wiskundehuiswerk.

Bepaal de metingen van de basis van het prisma. U moet de lengte van één driehoekszijde en de hoogte tussen die zijde en de tegenovergestelde hoek weten. Zoek het gebied van de basis met behulp van de volgende formule: basisgebied = 1/2 × basiszijde × hoogte. Registreer deze waarde.

Meet alle drie zijden van de driehoekige basis en de hoogte van het prisma tussen de twee bases. Registreer deze waarden.

Gebruik de prismametingen om de omtrek van de basis te vinden met deze formule: Zijde 1 + Zijde 2 + Zijde 3. Registreer deze waarde.

Bereken het oppervlak van de basis driehoekig prisma met behulp van deze formule: (2 × oppervlakte van basis) + (perimeter van basis × hoogte van prisma). Vul de waarde in voor het gebied van de basis, gevonden in stap 1, en de waarde voor de omtrek van de basis, te vinden in stap 2. De resulterende waarde van deze laatste vergelijking geeft u het oppervlak van het driehoekige prisma. >