science >> Wetenschap >  >> Fysica

Hoe rondheid te berekenen

Rondheid is een maat voor de scherpte van hoeken en randen van een bepaald deeltje en wordt geassocieerd met bolvormigheid en de compactheid van een vorm. Een cirkel is de meest ronde vorm, dus ronding is de mate waarin de vorm van het object verschilt van die van een cirkel. Rondheid wordt vaak gebruikt in de astronomie om de vormen van hemellichamen te classificeren. De berekening van de rondheid vereist de metingen van stralen rond het object met regelmatige intervallen.

Bepaal de hoeken waarop de straal van het object moet worden gemeten. Laat ? de maat zijn van een hoek in graden, zodat 360 /N =? waarbij N een geheel getal is. De hoeken waarop we de straal van het object zullen meten, worden dan gegeven door de set A = {1 ?, 2 ?, 3? ... N?}.

Meet de straal van een object op de hoeken in set A. Merk op dat het midden van het object moet worden gedefinieerd, omdat het geen cirkel is. Astronomen gebruiken meestal het rotatiecentrum, terwijl een geoloog waarschijnlijk het zwaartepunt gebruikt. De straal Yi is de afstand van het midden van het object tot het oppervlak van het object in een hoek? I.

Definieer de geschatte straal R van het object als het gemiddelde van de metingen Y. Dit geeft ons R = ? Yi /N.

Definieer de lengten a en b zodanig dat a = 2? Yi cos (? I) /N en b = 2? Yi sin (? I) /N. Dit geeft de afwijking van het object van een cirkel met straal R als Yi - R - a x cos (? I) - b x sin (? I). Deze methode staat bekend als een enkele traceermethode, omdat er slechts één reeks metingen voor het object wordt uitgevoerd.

Gebruik een meertrapsmethode voor een grotere nauwkeurigheid. Het object wordt geroteerd na elke reeks metingen voordat een nieuwe reeks metingen wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen de fouten bij het lokaliseren van het midden van het object worden gescheiden van de afwijkingen in de cirkelvormigheid van het object.