science >> Wetenschap >  >> Energie

De effecten van watervervuiling op planten en dieren

Watervervuiling is een ernstige bedreiging die meer dan 40 procent van de Amerikaanse rivieren en 46 procent van de meren treft, volgens cijfers van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. Of het nu direct of indirect, toevallig of opzettelijk is, verontreiniging van onze waterwegen heeft niet alleen gevolgen voor dieren en planten, maar ook voor het ecosysteem zelf. Gevaarlijk afval, zware metalen en kwik kunnen de gezondheid van een ecosysteem schaden tot een punt waarop het niet meer kan herstellen.
Betekenis
Foto's.com/Photos.com/Getty Afbeeldingen

Kwik is de primaire oorzaak van verontreiniging in Amerikaanse estuaria en meren. Deze zeer giftige vervuiler is verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de aanbevelingen voor menselijke visconsumptie, die meer dan 10 miljoen hectare meren aantast, volgens de cijfers van de U.S. Geological Survey. Het komt in het milieu door emissies van kolengestookte voorzieningen en industriële ketels. Eenmaal in de atmosfeer ondergaat het een proces genaamd methylatie om de meer toxische vorm, methylkwik, te worden. Kwik is persistent in het milieu. Het hoopt zich op in planten en dieren, die vervolgens ten prooi vallen aan een hogere predator in de voedselketen, zich ophoopt in dierlijk weefsel.
Types
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Andere verontreinigende stoffen beïnvloeden ook waterbronnen . Volgens de EPA worden er elk jaar meer dan 300 miljoen ton pesticiden gebruikt, die vaak in waterwegen terechtkomen, waarvan de meerderheid als kankerverwekkend wordt geclassificeerd. Pesticiden in waterlichamen kunnen ervoor zorgen dat vissen doden en door de afbraak van dierlijk materiaal, lagere pH- en zuurstofgehalten, niet-duurzaam voor het leven. Het gebruik van kunstmest heeft vergelijkbare effecten. Hoge niveaus van stikstof, fosfaten en fosfor in waterwegen kunnen de groei van invasieve planten bevorderen, waardoor er weer een scenario van veranderde waterkwaliteit wordt gecreëerd.
Sciencing Video Vault - Maak de (bijna) perfecte bracket: Hier is hoe te Maak de (bijna) perfecte bracket: Hier is hoe


Photos.com/Photos.com/Getty Images

Waterkwaliteit wordt ook aangetast door luchtvervuiling door zure regen. Zure regen treedt op wanneer verontreinigingen zoals zwaveldioxide en stikstofoxide worden gecombineerd met vocht in de lucht in een proces dat wordt gevoed door zonlicht. Het resultaat is neerslag met zure pH-waarden. De zure regen kan in hoge concentraties leiden tot directe nood en overlijden van planten en dieren. De effecten zijn vooral verschrikkelijk als de pH-niveaus van waterwegen worden gewijzigd. Bodemverontreiniging kan ook optreden, waardoor complete omgevingen ongeschikt zijn voor het leven.
Overwegingen
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Meer verontrustend zijn de mogelijke langetermijneffecten van toxines in de omgeving. Van veel verontreinigingen is bekend dat zij zich ophopen in plantaardige en dierlijke weefsels. Strengere regulering van industrieën is nodig om verdere verontreiniging te vertragen. Hoewel de EPA de run-off van de landbouw als de grootste bron van watervervuiling heeft geïdentificeerd, zijn er geen voorschriften om deze bedrijfstak te beheersen. Ondertussen blijven pesticiden en andere verontreinigende stoffen hun weg vinden in onze waterwegen, waardoor het risico op verdere schade toeneemt.
Waarschuwing
Photos.com/Photos.com/Getty Images

Op een bepaald punt in hun levenscyclus, meer dan 70 procent van de terrestrische diersoorten is afhankelijk van water. Maar toch, ondanks de waarschuwingen, blijft de watervervuiling voortduren. Riolering overloopt, legaal of niet, blijf bacteriën, parasieten en giftige chemicaliën in waterwegen dumpen. Kustomgevingen worden nog steeds in gevaar gebracht door olielozingen, het doden van dieren in het wild en het veroorzaken van miljoenen dollars aan schade aan eigendommen. Tenzij maatregelen worden genomen, is het water dat we drinken in gevaar.