science >> Wetenschap >  >> Chemie

Waarom produceert citroenzuur elektriciteit?

Citroenzuur produceert zelf geen elektriciteit. Integendeel, dit zwakke zuur verandert in een elektrolyt - een elektrisch geleidende stof - wanneer het wordt opgelost in vloeistof. De geladen ionen van de elektrolyt laten elektriciteit door de vloeistof stromen.

Citroenzuurgeleiding

Zuren zijn elektrolyten omdat ze in negatief geladen anionen en positief geladen kationen breken wanneer ze in oplossing worden geplaatst . De elektrolytische oplossing geleidt dan elektriciteit wanneer de anionen migreren naar een positieve terminal, gemaakt van een positief geladen metaal, dat in de oplossing is geplaatst en de kationen migreren naar een negatieve terminal, gemaakt van een negatief geladen metaal. Wanneer ze de terminals bereiken, nemen de anionen elektronen uit het positieve metaal en verliezen de kationen elektronen aan het negatieve metaal. Deze elektronuitwisseling produceert de elektrische lading. De aansluitingen moeten zijn gemaakt van twee verschillende soorten metaal, zoals staal en koper, zodat de reactie kan optreden.