science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Effectieve strategieën in het lesgeven in elementaire wiskunde

Wiskunde kan een moeilijk onderwerp zijn voor elementaire schoolkinderen om te bevatten. De abstracte aard van het concept maakt het vaak een uitdaging om uit te leggen aan jonge studenten. Leren elementaire wiskunde is veel gemakkelijker met behulp van een verscheidenheid aan leermiddelen die helpen om wiskundige concepten concreter te maken en aan studenten laten zien hoe zij wiskunde zullen gebruiken in hun dagelijks leven.

Getallijnen

Een getallenlijn is een eenvoudige, betaalbare en ongelooflijk waardevolle wiskundetool. Wanneer studenten wiskunde beginnen te leren, ontwikkelen ze getalzin. Nummerzin is het begrip van wat getallen zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Een student die weet dat zes een groter aantal dan vier is, heeft een basisconcept van getallenschatting. Nummerregels bieden studenten een concrete weergave van het getalsysteem. Wanneer studenten voor het eerst beginnen met tellen of beginnen met het leren van de basisbewerkingen van optellen en aftrekken, kunnen getallenlijnen hen helpen de getallenwaarden te vergelijken en de volgorde van de cijfers te onthouden.

Times Tables

Bij het ontwikkelen van vroege wiskundige vaardigheden moeten studenten elementaire vermenigvuldigingsfeiten uit hun hoofd leren. Times-tabellen zijn al jaren een terugval-tool, maar ze blijven waardevol. Door keertabellen met studenten te oefenen, kunnen docenten ervoor zorgen dat hun studenten zich snel de basisfeiten van vermenigvuldiging kunnen herinneren die ze nodig hebben wanneer ze verdergaan met meer geavanceerde wiskundige concepten in hogere rangen.

Manipulatieven

Manipulatieven zijn handen -op tools die studenten helpen simpele of complexe wiskundige problemen te achterhalen. Leraren gebruiken vaak felgekleurde plastic of houten blokken als manipulatieven, maar je kunt elk concreet object gebruiken, inclusief klein plastic fruit, kleine snoepjes of tandenstokers. Wanneer leerlingen voor het eerst een optelprobleem tegenkomen, is het concept hen vreemd. Het kan voor hen moeilijk zijn om een ​​situatie te visualiseren waarin een hoeveelheid wordt toegevoegd aan een andere grootheid. Met behulp van manipulatieven kunnen leraren laten zien hoe het concept werkt. Als een student probeert te bepalen wat twee plus twee is, kan hij het probleem gemakkelijk oplossen door twee manipulatieven te nemen en er vervolgens nog twee te nemen. Vervolgens hoeft hij alleen maar te tellen om de som van de getallen te bepalen.

Verhaalproblemen

Verhaalproblemen laten studenten zien hoe ze in het echte leven wiskundige concepten in de klas zullen gebruiken. Leren hoe toe te voegen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen is slechts de helft van de strijd. De vaardigheden zijn bijna onbruikbaar als studenten ze niet kunnen toepassen in praktijksituaties. Door verhaalproblemen te integreren in dagelijkse lessen, kunnen docenten effectief garanderen dat hun studenten begrijpen hoe ze wiskunde kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Ook helpen verhaalproblemen cursisten de relevantie van wiskunde te begrijpen. Door problemen met verhalen kunnen studenten beginnen te zien dat de concepten die ze leren niet alleen nuttig zijn op school, maar dat ze inherente waarde hebben vanwege toepassingen in de echte wereld.