science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe gewogen totalen berekenen

Een gewogen totaal is een som van waarden waarin bepaalde waarden zwaarder worden geteld dan andere. Dit type totaal wordt vaak gebruikt door docenten bij het bepalen van de cijfers van een student. Door een gewogen totaal te gebruiken, kunt u de nadruk leggen op opdrachten die het begrip van een verzameling concepten voor een student nauwkeuriger weergeven. U kunt een gewogen totaal berekenen door enkele eenvoudige berekeningen uit te voeren.

Deel het aantal punten dat een student verdiend heeft over een opdracht door het totale aantal mogelijke punten voor die opdracht. Als de student bijvoorbeeld 22 van de 25 punten op een toets heeft verdiend, deel deze dan 22 bij 25 om 0,88 te halen.

Vermenigvuldig het antwoord met het gewicht van de opdracht. Het gewicht moet in decimale vorm zijn. Als de opdracht bijvoorbeeld voor 20 procent van het cijfer telt, deelt u 20 bij 100 om een ​​decimale waarde van 0,20 te krijgen. Voor het bovenstaande voorbeeld vermenigvuldigt u 0,20 met 0,88 om 0,176 te krijgen.

Herhaal de berekeningen voor andere studentopdrachten. Voeg al uw antwoorden toe om het gewogen totaal te vinden.