science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe Pearsons R (Pearson Correlations) te berekenen in Microsoft Excel

U kunt de correlatie tussen twee variabelen berekenen door een meting die bekend staat als Pearson Product Moment Correlation (ook wel Pearson-correlatie of Spearman-rangcorrelatie genoemd). Misschien weet u dat u deze berekening kunt maken, vaak aangeduid met de letter "r", met behulp van statistische software, zoals SPSS of R. Maar wist u dat u dit zelfs kunt doen met de oude Microsoft Excel?

Zet de waarden van de twee variabelen die u wilt correleren in twee kolommen van dezelfde lengte. Stel dat u gegevens hebt over de hoogte en het gewicht van 50 personen en dat u de Pearson-correlatie tussen de twee wilt berekenen. Zet de gegevens in twee kolommen: de hoogten in cellen 1 tot 50 van kolom A en de breedten in cellen 1 tot 50 van kolom B.

Selecteer een ongebruikte cel en typ "= CORREL (" (zonder de aanhalingstekens.) Typ na het typen van de eerste open haakjes alle cellen in uw eerste kolom, typ een komma, selecteer alle cellen in uw tweede kolom en typ de sluithaakjes ")". In dit voorbeeld, aangezien de gegevens in cellen 1 tot 50 van kolom A en cellen 1 tot 50 van kolom B lagen, kunt u ook gewoon typen:

\\ = CORREL (A1: A50, B1: B50)

Beide methoden moeten hetzelfde resultaat opleveren.

Druk op "Enter". De cel bevat nu de waarde van de correlatie tussen de twee kolommen.