science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe een hoekfrequentie berekenen

De frequentie van een golf meet het aantal keren dat een volledige golfcyclus een bepaalde positie passeert. De hoekfrequentie is vergelijkbaar, behalve dat deze is geconverteerd naar een vorm die gemakkelijker te gebruiken is in trigonometrische vergelijkingen. Terwijl de frequentie cycli per seconde of Hertz meet, meet de hoekfrequentie radialen per seconde, waarbij radialen een hoek meten vergelijkbaar met graden. Er zijn 2π radialen in een cirkel, dus een frequentie van 1 Hertz is gelijk aan een hoekfrequentie van 2π.

Bepaal de frequentie van de golf waarmee u werkt. De frequentie voor golven zoals geluidsgolven en elektromagnetische golven wordt meestal gemeten in cycli per seconde of Hertz en is gelijk aan de snelheid van de golf gedeeld door de golflengte.

Vermenigvuldig de frequentie met 2π om de hoekfrequentie te verkrijgen . Het symbool ω in een golfvergelijking staat voor hoekfrequentie.

Steek de hoekfrequentie in de golfvergelijking om de golf te modelleren. De golfvergelijking is y (x, t) = A cos (kx + ωt), waarbij A de amplitude van de golf is of de maximale hoogte, k is het golfnummer (gelijk aan 2π gedeeld door de golflengte), x is de afstand van de y-as en t is de lengte van de verstreken tijd.

Tip van

Omdat de golfsnelheid gelijk is aan de golflengte maal de frequentie, zal de golfsnelheid ook gelijk zijn aan de hoekfrequentie gedeeld door het golfnummer, ergo v = ω /k.