science >> Wetenschap >  >> Fysica

Hoe houtdichtheid te meten

U kunt de houtdichtheid berekenen door de massa en het volume ervan te meten. In het imperiale systeem van metingen dat in de Verenigde Staten wordt gebruikt, wordt de dichtheid vaak gemeten in eenheden van ponden per kubieke voet. Dit wordt technisch soortelijk gewicht genoemd, omdat "kilo's" een maat voor gewicht is en geen massa. Omdat gewicht en massa nauw verwant zijn aan de zwaartekracht, die maar een klein beetje op aarde varieert, wordt deze specifieke gewichtsmeting nog steeds als een maat voor de dichtheid beschouwd.

Weeg uw stuk hout in eenheden van pond. Het stuk kan een blok of een cilindrisch stuk zijn, zoals een deel van een stam. Doe dit op een weegschaal.

Meet de lengte, breedte en hoogte van het ta blok hout. Deze meting moet in eenheden van een voet zijn.

Bereken het volume van het blok hout door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte per hoogte voor rechthoekige stukken. Bereken het volume van een cilinder door de diameter te delen door twee om de straal te berekenen. Vier de straal en vermenigvuldig het resultaat met 3,14 en vermenigvuldig vervolgens uw product met de lengte. Als u bijvoorbeeld een stuk brandhout had dat 1,25 voet lang was met een diameter van 1 voet, zou de straal 0,5 voet zijn en zou het volume 0,98 kubieke voet zijn.

Deel het gewicht door de volume om het soortelijke gewicht of de imperiale dichtheid te berekenen. In het voorbeeld, als het gewicht 20 pond was, zou de dichtheid 20,4 pond per kubieke voet zijn.