science >> Wetenschap >  >> Chemie

Broomwater maken in de chemie Lab

Broomwater is een verdunde oplossing van broom gebruikt als een reagens in een reeks chemische experimenten. Hoewel het in een chemisch laboratorium kan worden gemaakt door de dampen van vloeibaar broom direct met water te mengen, vereist dit het gebruik van een zuurkast en zware beschermende kleding en is het niet geschikt voor beginnende chemieklassen. Een gemakkelijkere methode om broomwater te maken, gebruikt bleekwater en zoutzuur om natriumbromide af te breken, waardoor het gevaar van zuiver vloeibaar broom wordt vermeden.

Label de fles "broomwater" of "Br 2 (aq)."

Los het natriumbromide op in het zoutzuur en meng de verbindingen in een kolf of bekerglas. Giet het mengsel in de glazen fles.

Voeg het bleekmiddel toe aan het mengsel in de fles. Sluit de fles af en draai hem zachtjes om de ingrediënten te mengen.

Verdun het mengsel met gedestilleerd water en schud zacht om te mengen.

Tip

Gebruik geen geurend of kiemdodend bleekmiddel voor deze oplossing. Controleer het etiket om er zeker van te zijn dat het bleekwater 100% natriumhypochloriet is.

Waarschuwing

Broomwater is corrosief en geeft gevaarlijke dampen af. Draag een veiligheidsbril en tegen chemicaliën bestendige handschoenen bij het mengen of werken met broomwater en gebruik alleen broomwater in een goed geventileerde ruimte.

Houd het water met broomwater beschermd wanneer het niet wordt gebruikt om de verspreiding van dampen te minimaliseren.