science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe vissen homeostase handhaven bij verschillende watertemperaturen

Vissen zijn koudbloedige wezens en de meesten van hen kunnen hun interne temperatuur, zoals mensen, niet regelen. Om op een gezonde temperatuur te blijven of om de homeostase te bereiken, zoekt de vis naar warmer of kouder water. Sommige vissen hebben ook extra mechanismen om een ​​gezonde temperatuur te houden.

Warmteopwekking

Vis, net als alle andere dieren, genereert warmte door metabole activiteit. Metabolische activiteit omvat het afbreken van voedsel en beweging.

Verlies van warmte

Vissen verliezen metabole hitte door hun kieuwen. Dit gebeurt omdat het verwarmde bloed dat door de kieuwen in de kieuwen stroomt in nauw contact komt met het koudere water buiten, en de warmte wordt verloren aan het water.

Homeostase

De meeste vissen zijn poikilotherm, wat betekent dat hun lichaamstemperatuur verandert met de omgevingstemperatuur. In dit geval verwijst het naar de temperatuur van het water om hen heen. Poikilothermische vissen beheersen dit door van kouder water naar warmer water te gaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer een vis naar de bodem van een vijver beweegt wanneer de bovenkant van de vijver bevroren is.

Uitzonderingen voor Pure Poikilothermy

Bepaalde vissen, zoals haaien en tonijn, kan hun lichaamstemperatuur regelen met behulp van een gepaarde bloedvatenstelsel, waar warm bloed dat naar de kieuwen gaat, warmte omzet in kouder bloed dat uit de kieuwen komt, waardoor een hogere bloedtemperatuur wordt behouden dan pure poikilothermische vissen.