science >> Wetenschap >  >> Chemie

Drie soorten waterige reacties

Een waterige reactie is een chemische reactie die plaatsvindt in water. Veel belangrijke chemische reacties vinden plaats in water en veel van deze zijn geassocieerd met het leven. Er zijn drie hoofdtypen waterige reacties en deze staan ​​bekend als precipitatiereacties, zuur-base-reacties en oxidatie-reductiereacties.

Water en waterige oplossingen

Watermoleculen bestaan ​​uit twee gebonden waterstofatomen naar een enkel zuurstofatoom. Veel stoffen kunnen oplossen in water en het resultaat is een waterige oplossing. Een voorbeeld van een waterige oplossing is natriumchloride (zout) opgelost in water.

Neerslagreacties -

Een precipitatiereactie vindt plaats wanneer twee waterige reactanten, één vaste stof en één vloeistof, reageren om een onoplosbaar product dat bekend staat als een precipitaat. Een voorbeeld is wanneer loodnitraat wordt gemengd met kaliumjodide, zoals wordt weergegeven in de volgende chemische reactie:

Pb (NO3) 2 + 2KI = > PbI2 + 2KNO3

Loodjodide is het onoplosbare product dat wordt geproduceerd en daarom is het neerslag.

Zuur-base reactie

Een zuur is een stof die positieve waterstofionen bevat . Daarentegen is een base een stof die waterstofionen accepteert en negatieve hydroxylionen in water produceert. Wanneer een zuur en base samen reageren, is het resultaat een neutralisatiereactie. Een voorbeeld van een neutralisatiereactie is zoutzuur, gecombineerd met een natriumhydroxidebase om water en natriumchloride te produceren. De chemische vergelijking is:

HCl + NaOH = > H2O + NaCl

Oxidatie-reductiereacties

Oxidatie is het proces waarbij een chemische stof elektronen verliest en positiever wordt. Reductie is het tegenovergestelde proces en treedt op wanneer een chemische stof elektronen krijgt en negatiever wordt. Een oxidatie-reductiereactie, die ook bekend staat als een redoxreactie, vindt plaats tussen een metaal en een niet-metaal. Een voorbeeld van een redox-actie is wanneer natrium, dat officieel als een metaal is geclassificeerd, reageert met chloor en natriumchloride produceert:

2Na + Cl2 = > 2NaCl

In deze reactie wordt een elektron overgedragen van het natriumatoom naar het chlooratoom. Dit leidt tot een positief geladen natriumion en een negatief geladen chloorion. De elektrostatische afstoting tussen de twee elementen creëert een ionische binding.