science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

The Bridge Method of Factoring

Een kwadratische vergelijking is een polynoomfunctie die typisch wordt verhoogd tot de tweede macht. De vergelijking wordt weergegeven door termen die zijn samengesteld uit een variabele en constanten. Een kwadratische vergelijking in zijn klassieke vorm is ax ^ 2 + bx + c = 0, waarbij x een variabele is en de letters coëfficiënten zijn. U kunt een kwadratische vergelijking gebruiken voor grafische weergave, waarbij de variabele en coëfficiënten worden gebruikt als plotpunten. De belangrijkste punten worden "nullen" of "wortels" genoemd en kunnen worden gevonden met behulp van de brugmethode voor factoring.

Verwijder eventuele coëfficiënten uit de hoofdterm. Als de vergelijking 3x ^ 2 - 2x + 3 = 0 is, vermenigvuldig dan alle termen met 3 om de leidende coëfficiënt te verwijderen om x ^ 2 - 6x + 9 = 0 te verkrijgen.

Bepaal welke factoren van de gewijzigde constante term produceert de som van de tweede term. Wanneer -3 wordt vermenigvuldigd met -3, wordt het resultaat 9. -3 toegevoegd aan -3 levert de som van -6.

Schrijf de kwadratische vergelijking in een gefactureerde vorm. x ^ 2 - 6 + 9 = 0 wordt (x-3) (x-3) = 0.

Verdeel de numerieke constanten in de gefactureerde vorm door de coëfficiënt die in het begin is verwijderd. Verplaats de coëfficiënt naar het begin van de gefactureerde vorm. Dus (x-3) (x-3) = 0 moet 3 (x-1/3) (x-1/3) = 0 worden.

Los de vergelijking voor de nullen op. 3 (x-1/3) (x-1/3) = 0 wordt (x-1/3) (x-1/3) = 0 en levert op dat beide nullen gelijk zijn aan 1/3.