science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe te controleren op redelijkheid in vermenigvuldiging

Zoeken naar redelijkheid is een proces waarbij studenten schattingen evalueren om te zien of ze redelijke inschattingen maken voor een probleem. Door in vermenigvuldiging te schatten, kunnen cursisten hun antwoorden op nauwkeurigheid controleren. Deze vaardigheid komt ook vooral van pas in praktijksituaties waarin je geen rekenmachine hebt en je getallen van twee cijfers of groter moet vermenigvuldigen. Wanneer studenten strategieën leren om te controleren op redelijkheid, kunnen ze het wiskundige vermenigvuldigingsproces beter analyseren.

Vertel leerlingen hoe ze een schatting moeten maken van een oplossing op basis van compatibele getallen. Compatibele nummers zijn waarden die gemakkelijker samen kunnen worden vermenigvuldigd. Als het probleem bijvoorbeeld 21 x 31 is, kunnen leerlingen 21 tot 20 en 31 tot 30 rondtellen. Dan vermenigvuldigen ze 20 keer 30 om 600 te krijgen. Nummers die op nul eindigen, zijn gemakkelijker te vermenigvuldigen.

Voer de werkelijke vermenigvuldigingsprobleem met de hand of met een rekenmachine. In dit voorbeeld zouden studenten 21 keer 31 vermenigvuldigen om 651 te krijgen.

Trek het kleinere getal van de grotere af om te controleren op redelijkheid. In dit voorbeeld zou je 600 van 651 aftrekken om 51 te krijgen. De getallen liggen redelijk dichtbij, dus je kunt waarschijnlijk aannemen dat 651 het juiste antwoord is. Als uw werkelijke vermenigvuldiging was uitgekomen op 6510 of 65.1 of iets ver van 600, zou u weten dat het antwoord niet redelijk was en dat u het opnieuw zou moeten controleren.