science >> Wetenschap >  >> Natuur

Oorzaken en gevolgen van luchtverontreiniging

Luchtvervuiling is een van de meest zichtbare vormen van vervuiling. Iedereen die de bruingele gele lucht boven een stad heeft gezien, of donkere rook die opsteekt uit de uitlaat van een bus of industriële rookstapel, weet hoe het eruit ziet. De effecten zijn niet altijd zo voor de hand liggend en variëren van besmette regen tot ozonniveaus tot opwarming van de aarde. Er zijn ook zorgen over de gezondheid, waardoor luchtverontreiniging een ernstige zorg voor het milieu is.

Oorzaken

Luchtverontreiniging is in wezen de introductie van deeltjes in de atmosfeer die daar niet thuishoren. Fijnstof, minuscule stukjes verontreinigingen, die omdat ze lichter zijn dan lucht in de lucht komen. Ze kunnen dan hoog in de lucht opstijgen om op de wind te rijden of in de buurt van het maaiveld zweven. Dit is het resultaat van zowel het soort verontreinigende stof als de plaats waar het vrijkomt. Auto-uitlaat begint bijvoorbeeld veel lager dan industriële rook. Luchtverontreiniging hoeft geen door de mens gemaakte chemicaliën te zijn. De woestijnvorming van woestijngebieden geeft extra stof en zand vrij in de lucht, wat ook veel van de problemen veroorzaakt die samenhangen met chemische luchtvervuiling.

Smog

Een van de meest zichtbare effecten van luchtvervuiling is smog . Een mistachtige rook (vandaar de term "smog") die vele steden bedekt, kan worden gezien als een verkleurde waas die het zicht op skylines over de hele wereld verduistert. Het is afkomstig van uitlaten van auto's en andere emissies van een moderne stad, zoals ovens, verbrandingsovens en omliggende industrieën. Dit heeft niet alleen invloed op de mensen die het inademen, maar ook op alle systemen die afhankelijk zijn van circulerende lucht. Wanneer het bijzonder zwaar is, kunnen het stof en vuil de machines beïnvloeden door filters en tandwielen te verstoppen.

Zure regen

Zure regen wordt veroorzaakt wanneer chemicaliën van verontreinigende stoffen de atmosfeer binnendringen en gebonden raken aan regen druppels. De chemische samenstelling van het water verandert dan en wordt zuur. Wanneer het op de aarde valt heeft het talloze consequenties. Naast het vervuilen van de bestaande grondwaterspiegel, treft het zuur ook planten en bomen. Zure regen kan een bos doden door niet alleen de bladeren en schors te beïnvloeden, maar ook door de zuurgraad van de grond te verhogen. Zure regen beïnvloedt ook menselijke constructies, met name alle voorwerpen van steen. Dit omvat monumenten en standbeelden, maar ook bouwconstructies die worden weggevreten door het zuur.

Gezondheidsproblemen

Luchtverontreiniging veroorzaakt talloze gevolgen voor de gezondheid van mensen. Net als de filters in machines en gebouwen, kunnen iemands longen bekleed raken met de deeltjes in de vervuiling. Dit kan leiden tot een aantal ademhalingsproblemen, afhankelijk van de mate van blootstelling. Mensen met astma of ademhalingsproblemen kunnen op zijn minst meer moeite hebben. Langdurige blootstelling kan leiden tot gezondheidsrisico's die vergelijkbaar zijn met langdurig roken, zoals kanker en emfyseem. Dit is een aanvulling op elke vervuiling die wordt veroorzaakt door giftige chemicaliën die mogelijk in de vervuiling zitten, die zelf vele gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Global Effect

Een van de grootste effecten van luchtvervuiling is zijn wereldwijde bereiken. Zelfs gebieden die geen voertuigen of industrie hebben, zoals het noordpoolgebied, worden nog steeds door luchtvervuiling getroffen, omdat wereldwijde stromingen chemicaliën en deeltjes over de hele wereld vervoeren. Een ander aspect van luchtverontreiniging is ook het broeikaseffect, dat wordt veroorzaakt door overtollige koolstofdioxide. Hoewel CO2 een gas is, en geen deeltje, omdat meer ervan door menselijke activiteiten in de atmosfeer wordt gebracht, geldt het als een vervuiler. Dat geldt ook voor veranderingen in de ozonconcentraties, zowel de hogere atmosferische ozonlaag (beïnvloed door CFK's) als ozon op maaiveldniveau dat vergelijkbaar is met smog.