science >> Wetenschap >  >> Natuur

Verschil tussen Protozoën & Algen

In veel opzichten zijn protozoa en algen vergelijkbaar. In biologische termen behoren ze tot hetzelfde koninkrijk. Ze zijn allebei samengesteld uit eukaryotische cellen, wat betekent dat ze een membraan-gebonden kern en een aantal andere basiscellulaire structuren hebben. Hun methode om energie te verkrijgen, zoals alle organismen moeten, is echter heel verschillend en vormt het fundamentele verschil tussen deze twee soorten organismen.

Taxonomie

Taxonomie is de classificatie van organismen op basis van hun fysieke overeenkomsten. Het Linnaean taxonomische systeem is het huidige systeem dat wetenschappers gebruiken om alle levende organismen te classificeren. In dit systeem worden organismen verdeeld in zeven grote afdelingen: koninkrijk, phylum, klasse, orde, familie, soort en soort, waarbij de klasse "koninkrijk" de breedste categorie is en de klasse "soort" de smalste is, verwijzend naar een enkele soort organisme. Bijvoorbeeld, het koninkrijk genaamd "Animalia" omvat alle dieren, maar de soort "Homo sapiens" verwijst alleen naar één schepsel, mensen.

Algen

Het woord "algen" verwijst naar een breed verschillende organismen die afkomstig zijn van veel verschillende fyla's in het taxonomische systeem, maar allemaal behoren tot het koninkrijk "Protista." Alle algen bevatten chlorofyl en kunnen hun eigen energie creëren, zoals planten, en worden beschouwd als plantachtig. Sommige zijn eencellig, terwijl andere meercellig zijn, waarbij zeewier een bekend type meercellige algen is.

Protozoans

Protozoa behoren ook tot het koninkrijk 'Protista'. Deze organismen zijn eencellig en worden geclassificeerd op basis van hun bewegingsmethode. Ze kunnen zwemmen door flagella te gebruiken, dat zijn zweepachtige strengen, trilharen of pseudopods, die verlengingen zijn van de cel die ze voorttrekken, of ze bewegen helemaal niet. Amoeben zijn een soort van protozoa die heel vertrouwd is. Sommige protozoën zijn verantwoordelijk voor menselijke ziekten, zoals malaria.

Verschillen

Algen en protozoën behoren tot hetzelfde koninkrijk, Protista, het koninkrijk dat wordt gebruikt voor veel organismen die niet passen netjes in een andere categorie. Protisten omvatten algen, protozoa en slijmzwammen. Het grote verschil tussen algen en protozoa is dat algen in staat zijn om hun eigen voedsel te maken, zoals planten dat doen, terwijl protozoa andere organismen of organische moleculen opnemen, zoals dieren dat doen. In wetenschappelijke termen zijn algen "autotrophs" en protozoa zijn "heterotrophs." Het woord 'protozoa' verwijst eigenlijk naar dit fundamentele verschil, waarbij 'pro' first betekent en 'zoa' dier betekent.