science >> Wetenschap >  >> Elektronica

Wat is het verschil tussen een inductor en een choke?

Inductoren zijn metalen spoelen die in circuits worden gebruikt. Ze zijn in staat om magnetische velden te genereren wanneer ze stroom voeren. Ze kunnen ook magnetische velden induceren in draden die zich in de buurt bevinden. Inductoren die worden gebruikt om te helpen bij het filteren van signalen worden chokes genoemd.

Functies

Zowel kleine als grote inductoren worden gebruikt als smoorspoelen. Hun ratings omvatten hun waarde, de maximale stroom die ze aankunnen en hun maximale weerstand tegen stroomsterkte. Sommige smoorspoelen hebben ijzeren kernen binnenin.

Betekenis

Chokefilters helpen AC-spanningen tot zeer kleine waarden te verminderen, zodat een belastingscomponent zoals een weerstand in principe DC-spanningen ontvangt. Deze ongewenste AC-signaalfluctuaties worden rimpelingen genoemd. Chokes worden vaak gebruikt om radiofrequenties uit te filteren.

Overwegingen

De grootte van de choke bepaalt de grensfrequentie of grens. Een grote choke betekent een lagere cutoff-frequentie en een kleine choke betekent een hogere cutoff-frequentie. Grote zijn beter voor een preciezere filtering van ongewenste 120 Hz-signalen en hoger uit bijvoorbeeld stopcontacten.

Choke-circuits

Chokeketens worden gevormd uit een enkele inductor of een combinatie van een inductor en een of meer condensatoren. Chokeketens zijn laagdoorlaatfilters omdat ze hoge frequenties verwijderen en lagere frequenties passeren.

Toepassingen

Chokes filteren de wisselstroomrimpels in voedingen om te zorgen voor een gelijkmatige DC-uitvoer. Smoorspoelen worden ook aangetroffen in circuits zoals Colpitts, Hartley en Clapp-oscillatoren.