science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe Eenvoudige Stroomschema's van Algorithms

te begrijpen en te Maken

Met zijn verbonden vormen en lijnen, kan een stroomdiagram mensen helpen een algoritme te visualiseren, wat eenvoudigweg een opeenvolging is van taken die men onderneemt om een ​​proces te voltooien. Een stroomdiagram kan alles uitleggen, van het plannen van een partij tot het starten van een ruimtevaartuig. Terwijl er stroomgrafieksoftware bestaat, kunt u stroomdiagrammen maken met potlood en papier.

Lijst met taken

Algoritmen verschijnen bijna overal in het leven. Een winkelbediende gebruikt bijvoorbeeld een algoritme met taken zoals het scannen van artikelen, het inpakken van boodschappen en het accepteren van uw betaling. Andere algoritmen, zoals die van computerbesturingssystemen, zijn veel complexer. Voordat u een stroomdiagram maakt, moet u brainstormen over het proces dat u wilt uitvoeren en vervolgens de taken ervan identificeren en noteren.

Start het proces

Een van de belangrijkste stroomschema-vormen is de rechthoek - - het vertegenwoordigt een taak in uw proces. Teken een rechthoek en schrijf daarin de eerste taak die u moet uitvoeren. Als het proces bijvoorbeeld naar uw favoriete tv-kanaal moet worden overgeschakeld, is de eerste taak wellicht "Neem de afstandsbediening op."

Doorgaan met het proces

Teken een tweede rechthoek naar rechts van de eerste en schrijf "Push the 'on' button 'in die rechthoek. Trek ten slotte een lijn die de eerste rechthoek verbindt met de tweede en voeg een pijl toe aan het rechteruiteinde van de lijn. Als u klaar bent, bevat het stroomschema een logische weergave van de eerste twee taken van het proces. De regel met de pijl geeft de volgorde aan waarin taken moeten worden uitgevoerd.

Maak een beslissingspunt voor

Veel taken in het leven vereisen dat mensen belangrijke beslissingen nemen die van invloed zijn op de toekomst. Stel je voor dat je tv niet wordt ingeschakeld wanneer je op de "on" -knop van de afstandsbediening drukt. Uw stroomdiagram moet taken voor die omstandigheid bevatten. Behandel dit scenario door een diamantvorm te tekenen, die een beslissingspunt vertegenwoordigt. Trek een lijn met een pijl van je tweede rechthoek naar de linkerkant van de ruit. Die lijn verbindt de tweede taak met het beslissingssymbool.

Begrijpt het beslissingenymbool

Het beslissingssymbool stelt u in staat om een ​​van de twee mogelijke logische paden te nemen, afhankelijk van het antwoord op de vraag die u stelt in het symbool. Schrijf "TV wordt ingeschakeld" in het symbool, want dat is een beslissingspunt nadat u op de "on" -knop op de afstandsbediening hebt gedrukt.

Voer logische vertakking uit -

Trek een lijn met een pijl die de rij verlaat de rechterrand van het symbool en schrijf "Ja" boven de regel. Die regel vertegenwoordigt het pad dat moet worden genomen als het antwoord van de vraag "Ja" is - de tv wordt ingeschakeld wanneer u op de knop "Aan" drukt. Teken een vergelijkbare lijn die de onderkant van het symbool verlaat en schrijf vervolgens "Nee" naast die lijn. Deze regel geeft het pad aan dat moet worden genomen als de tv niet wordt ingeschakeld. Je hebt nu twee taken en een beslissingspunt dat de mogelijkheid van de tv aan- of uitzet nadat je het probeert aan te passen.

Het stroomschema invullen

Op dit moment is er een " Ja "regel en een" Nee "lijn strekken zich uit van het beslissingssymbool. Teken een andere rechthoek aan het einde van een van de regels en schrijf de volgende stap in het proces. Als u bijvoorbeeld een "Nee" -regel tekent, is de volgende taak mogelijk "Controleer het netsnoer van de tv". Als u een "Ja" -regel tekende, zou die taak in plaats daarvan kunnen zijn "Druk op het gewenste stationnummer op de afstandsbediening."

Tips voor stroomdiagrammen

Het TV-voorbeeld is een eenvoudig voorbeeld dat alleen een paar taken. Terwijl u werkt met complexere algoritmen, bevat uw stroomdiagram veel meer proces- en beslissingspuntsymbolen. Andere stroomschema-symbolen bestaan, maar de proces- en beslissingsvormen zijn alles wat u nodig hebt om eenvoudige processen te modelleren. Tijdens het ontwerpen van een stroomdiagram kunt u ontdekken dat sommige stappen in uw oorspronkelijke lijst ontbreken. Of u nu potlood en papier gebruikt of een stroomschema-programma, het is eenvoudig om nieuwe symbolen toe te voegen, bestaande te verwijderen en opnieuw in te delen terwijl het stroomdiagram tot leven komt.