science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

De X-onderschepping van een functie vinden

De x-as is de horizontale as in een grafiek en de y-as de verticale as. Het X-snijpunt is het punt een lijn, weergegeven door een functie, waar het de x-as in de grafiek kruist. Het x-snijpunt wordt geschreven als (x, 0), omdat de y-coördinaat altijd nul is op het x-snijpunt. Als u de helling en het y-snijpunt van de functie kent, kunt u het x-snijpunt berekenen met behulp van de formule (y - b) /m = x, waarbij m gelijk is aan de helling, y gelijk is aan nul en b gelijk is aan de y- onderscheppen.

Vervang de bekende helling voor m en het y-snijpunt voor x in de vergelijking (y - b) /m = x. Als de helling bijvoorbeeld gelijk is aan 5 en de y-intercept gelijk aan 3, noteert u de formule als (y - 3) /5 = x.

Vervang 0 voor y in de vergelijking, omdat de waarde van y is nul In dit voorbeeld op het x-snijpunt. Gebruikmakend van het vorige voorbeeld, (y - 3) /5 = x, wordt de vergelijking (0 - 3) /5 = x.

Los de vergelijking op voor de waarde van x. Gebruik het vorige voorbeeld, (0 - 3) /5 = x, los eerst de teller op. Trek 0 van 3 af om een ​​negatieve drie te krijgen. Het resultaat is -3 /5 = x. Converteer de breuk naar een decimaal door te delen -3 bij 5 en het resultaat is -0.6. De x-intercept is gelijk aan -0,6.