science >> Wetenschap >  >> Fysica

Wat is een instrument dat de druk van een gas of damp meet?

Een instrument dat een manometer wordt genoemd, meet de druk van een gas of damp; sommige bestaan ​​uit een U-vormige buis met een bewegende kolom vloeistof, andere hebben een elektronisch ontwerp. Manometers zien gebruik in industriële, medische en wetenschappelijke apparatuur, waardoor een bediener de gasdruk kan controleren door tekens op het apparaat te lezen. Ze zijn essentieel om de efficiëntie van gasgerelateerde processen te behouden en overmatige druk te vermijden die een explosie kan veroorzaken.

U-buismanometer

Een U-buismanometer bestaat uit een U-vormig holle glazen kolom met een kleine hoeveelheid gekleurd water, kwik of een andere vloeistof. Een drukverschil tussen de open uiteinden van de "U" duwt de vloeistof naar de zijde met lagere druk. De kolom heeft markeringen om de hoeveelheid drukverschil aan te geven. Variaties op het ontwerp van de U-buismanometer omvatten de ontwerpen van McLeod en putdiktemeter.

Elektronische manometers

Een capacitantiemanometer is een kamer die in twee delen is verdeeld door een flexibel membraan. Eén zijde bevat een afgesloten referentie-vacuüm, de andere kant opent naar een buis die is verbonden met het systeem onder meting. Drukveranderingen in de buis zorgen ervoor dat het membraan buigt en zijn elektrische capaciteit verandert. Een elektronisch circuit meet de capaciteit en vertaalt dit in een drukmeting op een digitaal of analoog display. Het kan ook deel uitmaken van een automatisch systeem dat kleppen kan openen of anderszins kan reageren op drukveranderingen zonder tussenkomst van de operator.