science >> Wetenschap >  >> Chemie

Waarom krimpt een ei in verschillende oplossingen?

Een ei krimpt als het in een oplossing wordt geplaatst met een hogere opgeloste concentratie dan in het ei. In een oplossing wordt de stof die het oplossen doet een oplosmiddel genoemd. De stof die

Tegelijkertijd kunnen de grotere opgeloste moleculen in de oplossing het ei niet binnendringen. Sommige opgeloste stoffen kunnen door het membraan steken en andere niet. Dit wordt een semipermeabel membraan genoemd. Het semipermeabele membraan is de reden waarom waterdeeltjes kunnen passeren, terwijl de suiker in de glucosestroop er niet doorheen kan komen.