science >> Wetenschap >  >> Chemie

Hoe 23 Celsius naar Fahrenheit te converteren

De bekende meeteenheden die in de Verenigde Staten, ponden, gallons en graden Fahrenheit worden gebruikt, zijn afkomstig uit oud Engels gebruik. Omdat de rest van de wereld, op enkele uitzonderingen na, gebruik maakt van het metrische systeem van kilo's, liters en graden Celsius, is het misschien nodig om eenheden van het ene systeem naar het andere te converteren. Terwijl wetenschappers zowel Fahrenheit als Celsius ontwikkelden om met lichaamswarmte, het weer en andere alledaagse gebruiken van temperatuur om te gaan, hebben de twee eenheden verschillen. U kunt ertussen converteren met een eenvoudige calculator met vier functies.

Toets 23 in op uw rekenmachine. Dit vertegenwoordigt de temperatuur in graden Celsius.

Vermenigvuldig met 9 en deel door 5.

Voeg toe 32. Het resultaat is graden Fahrenheit.

Tip

Water bepaalt de Celsius-schaal. Bij 0 graden Celsius bevriest water en bij 100 graden kookt het. Als je weet dat water op 32 graden Fahrenheit verandert in ijs en kookt tot 212 Fahrenheit, zal dit je helpen begrijpen hoe de twee schalen zich tot elkaar verhouden.