science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Berekening van de hellingshoek van regressie Line

Berekening van de hellingshoek van een regressielijn helpt om te bepalen hoe snel uw gegevens veranderen. Regressielijnen passeren lineaire sets gegevenspunten om hun wiskundige patroon te modelleren. De helling van de lijn vertegenwoordigt de verandering van de gegevens die zijn geplot op de y-as naar de verandering van de gegevens die op de x-as zijn geplot. Een hogere helling komt overeen met een lijn met grotere steilheid, terwijl de lijn van een kleinere helling vlakker is. Een positieve helling geeft aan dat de regressielijn stijgt als de y-aswaarden toenemen, terwijl een negatieve helling impliceert dat de lijn daalt als de y-aswaarden toenemen.

Selecteer twee punten die op de regressierechte vallen. Gegevenspunten in de grafiek worden geschreven als geordende paren (x, y), waarbij "x" een waarde op de horizontale as vertegenwoordigt en "y" een waarde op de verticale as vertegenwoordigt.

Trek de "x" -waarde af van het eerste punt van de "x" -waarde van het tweede punt om de verandering in "x" te krijgen. Stel dat de twee punten (3,6) en (9,15) zich op de regressielijn bevinden. Gebruik dit voorbeeld, 9 - 3 = 6, wat de berekende verandering in de "x" -waarde is.

Trek de "y" -waarde van het eerste punt van de "y" -waarde van het tweede punt af om te berekenen de verandering in "y." Doorgaand met het vorige voorbeeld, (3,6) en (9,15) op de regressielijn, is de berekende verandering in de "y" -waarde 15 - 6 = 9.

Deel de verandering in "y "door de verandering in" x "om de helling van de regressielijn te verkrijgen. Het gebruik van het vorige voorbeeld levert 9/6 = 1,5 op. Merk op dat de helling positief is, wat betekent dat de lijn stijgt naarmate de y-aswaarden toenemen.

Tip

Helling wordt vaak aangeduid met de letter "m" in de wiskunde.