science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe onverklaarde variantie wordt berekend

Onverklaarbare variantie is een term die wordt gebruikt bij de analyse van variantie (ANOVA). ANOVA is een statistische methode om de gemiddelden van verschillende groepen te vergelijken. Het vergelijkt de variantie binnen de groepen met de variantie tussen de groepen. De eerste wordt ook onverklaarde variantie genoemd, omdat deze niet door de groepen wordt verklaard. Als u bijvoorbeeld de hoogten van mannen en vrouwen wilt vergelijken, is er variatie binnen de groepen omdat niet alle mensen van hetzelfde geslacht even hoog zijn en tussen groepen omdat mannen en vrouwen ook in gemiddelde lengte van elkaar verschillen. De eerste is onverklaarde variantie.

Vier de waarden in de eerste groep. Typ in het voorbeeld alle hoogtes van mannen in uw voorbeeld.

Tel deze gekwadrateerde waarden bij elkaar.

Tel de oorspronkelijke waarden bij elkaar in de eerste groep. Splits in het voorbeeld de lengte van alle mannen in uw steekproef.

Plaats het resultaat van stap 3. Vier het resultaat

Deel het resultaat in stap 4 door het aantal onderwerpen in de eerste groep. In het voorbeeld zou dit het aantal mannen in uw steekproef zijn.

Trek het resultaat in stap 5 van het resultaat af in stap 2.

Herhaal stap 1 tot en met 6 voor de andere groepen. In het voorbeeld doet u dit voor vrouwen in uw steekproef.

Tel de eindcijfers voor elke groep bij elkaar op. Dit is de onverklaarde variantie.