science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe statistische steekproefomvang te berekenen

De steekproefomvang is erg belangrijk om te zorgen dat een experiment statistisch significante resultaten oplevert. Als de steekproefomvang te klein is, geven de resultaten geen uitvoerbare resultaten omdat de variatie niet groot genoeg zal zijn om te concluderen dat het resultaat niet aan het toeval te wijten was. Als een onderzoeker te veel mensen gebruikt, zal het onderzoek duur zijn en krijgt het misschien niet de financiering die het nodig heeft. Daarom moeten degenen die enquêtes uitvoeren, begrijpen hoe de benodigde steekproefomvang geschat moet worden.

Bepaal het benodigde betrouwbaarheidsinterval. Dit is hoe dichtbij de resultaten van de studie zouden moeten zijn voor de verhouding in het echte leven. Als bijvoorbeeld een pre-verkiezing peiling aangeeft dat 60% van de mensen kandidaat A ondersteunt en het betrouwbaarheidsinterval 3% is, moet de werkelijke verhouding tussen 57 en 63 liggen.

Bepaal het benodigde betrouwbaarheidsniveau. Het betrouwbaarheidsniveau verschilt van een betrouwbaarheidsinterval omdat het aangeeft hoe zeker de onderzoeker kan zijn dat het werkelijke percentage binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt. Het betrouwbaarheidsniveau wordt geschreven als een Z-score, wat het aantal standaardafwijkingen afwijkt van het gemiddelde dat het bereik omvat. Een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent omvat 1,96 standaarddeviaties aan beide zijden van het gemiddelde, dus de Z-score zou 1,96 zijn. Dit betekent dat er een kans van 95 procent bestaat dat de werkelijke verhouding binnen 1,96 standaardafwijkingen aan weerszijden van het onderzoeksresultaat ligt.

Schat het aandeel voor het onderzoek in. Als 55% van de respondenten bijvoorbeeld kandidaat A moet ondersteunen, gebruik dan 0,55 voor de proportie.

Gebruik de reeds gevonden getallen om het antwoord te bepalen met de volgende formule:

Voorbeeldgrootte is gelijk aan het betrouwbaarheidsniveau in het kwadraat maal het deel maal het aantal van 1 min het deel gedeeld door het betrouwbaarheidsinterval in kwadraat formaat

SS = (Z ^ 2 * P * (1 - P)) /C ^ 2

Als u bijvoorbeeld met 95 procent zekerheid moet weten, verwacht dat het aandeel 65 procent is en dat de onderzoeksratio plus of min 3 procentpunten moet zijn, gebruikt u 1,96 als Z, 0,65 als P , en 0,03 als C, wat de behoefte aan 972 personen in de enquête zou aantonen.

Tip

Kies een geschikt betrouwbaarheidsniveau. Een onderzoek naar discriminatie zou een hoger betrouwbaarheidsniveau vereisen dan een studie waarin de slaggemiddelden van twee honkbalspelers worden vergeleken.

Waarschuwing

Schat voorzichtig en vergis aan de kant van een evenwichtiger (50/50 ) resultaat. Hoe dichter de verhouding bij 50/50 ligt, hoe groter de benodigde steekproefgrootte.