science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Variantie van standaardfout berekenen

In statistieken geeft de standaardfout van een steekproefstatistiek de variabiliteit van die statistiek van steekproef tot steekproef aan. De standaardfout van het gemiddelde geeft dus aan hoeveel, gemiddeld, het gemiddelde van een steekproef afwijkt van het ware gemiddelde van de populatie. De variantie van een populatie geeft de verspreiding in de verdeling van een populatie aan. Bijvoorbeeld, de variantie in de leeftijd van alle kinderen in een kinderopvangcentrum zal veel minder zijn dan de verschillen in leeftijd van alle mensen (kinderen en volwassenen) die in een hele provincie wonen. Hoewel de variantie en de standaardfout van het gemiddelde verschillende schattingen van variabiliteit zijn, kan de ene van de andere worden afgeleid.

Vermenigvuldig de standaardfout van het gemiddelde om het te verdelen. Deze stap gaat ervan uit dat de standaardfout een bekende hoeveelheid is.

Tel het aantal waarnemingen dat werd gebruikt om de standaardfout van het gemiddelde te genereren. Dit getal is de steekproefomvang.

Vermenigvuldig het kwadraat van de standaardfout (eerder berekend) met de steekproefomvang (eerder berekend). Het resultaat is de variantie van het monster.