science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Hoe de hellingshoek van een lijn te berekenen

Een lijn kan worden getekend op een reeks coördinaatassen met een horizontale x-as en een verticale y-as. De punten in de grafiek worden aangeduid met coördinaten in de vorm van (x, y). De helling van een lijn meet hoe de lijn afhangt ten opzichte van de assen. Een positieve helling helt naar boven en naar rechts. Een negatieve helling helt naar beneden en naar rechts. Een nul-helling betekent dat een lijn horizontaal is. Een verticale lijn heeft een ongedefinieerde helling. Bepaal de helling van een lijn met behulp van de hellingsformule of door "m" te identificeren in de hellingsinterceptievorm van een lijnvergelijking, die y = mx + b is.

Helling berekenen vanaf twee punten op een lijn

Voer de corresponderende x- en y-punten in de hellingsformule m = (y2 - y1) /(x2 - x1) in voor een lijn die de twee punten (x1, y1) en (x2, y2) bevat. De hellingformule voor een lijn die de twee punten (2, 3) en (4, 9) bevat, is bijvoorbeeld m = (9 - 3) /(4 - 2).

Trek 3 van 9 af om de teller te berekenen: 9 minus 3 is gelijk aan 6.

Trek 2 van 4 af om de noemer te berekenen: 4 minus 2 is gelijk aan 2. Dit laat de vergelijking m = 6/2.

Deel de teller door de noemer op te lossen voor m, dat is de helling van de lijn: 6 gedeeld door 2 gelijk aan 3. De helling van de lijn is 3.

De helling berekenen uit de vergelijking van een lijn

Trek 4x van beide kanten van de vergelijking met de voorbeeldlijn 4x + 2y = 8 af om 2y aan de linkerkant van de vergelijking te isoleren. Dit is gelijk aan 4x - 4x + 2y = -4x + 8, of 2y = -4x + 8.

Deel beide zijden van de vergelijking door 2 om 2y te verkleinen tot y. Dit is gelijk aan 2y /2 = (-4x + 8) /2, of y = -2x + 4. Dit is de vergelijking van de lijn die is herschikt in de vorm van de hellingsonderbreking.

Identificeer m in het hellingsintercept van de vergelijking vorm y = -2x + 4, wat -2 is. Dit is de helling van de lijn.