science >> Wetenschap >  >> Wiskunde

Fifth Grade Math Fair Projects

Veel basisschoolstudenten nemen deel aan wiskundebeurzen, die veel op traditionele wetenschapbeurzen lijken. Deze beurzen laten het wiskunde-werk van studenten zien en geven onderscheidingen voor kwaliteitswerk. Bij het kiezen van onderwerpen om zinvolle wiskundige projecten te maken, gebruiken de leerlingen het advies van ouders en leerkrachten. Deze studenten laten zien dat wiskunde niet alleen cijfers is maar een integraal onderdeel van het dagelijks leven.

Frequentie /waarschijnlijkheid

Een project kan de nummers onthullen die het vaakst voorkomen op twee opgerolde dobbelstenen. De vijfde-nivelleermachine gebruikt een frequentiegrafiek genummerd twee tot 12 om de som te registreren die twee gerolde dobbelstenen produceren. Als twee geworpen dobbelstenen bijvoorbeeld een en een vier tonen, plaatst de student een cijfer in de kolom 'Vijven' van de frequentietabel. Nadat ze het proces 100 keer heeft herhaald, totaliseert ze elke kolom van de frequentiegrafiek en maakt vervolgens een lijngrafiek uit de resultaten. De lijngrafiek moet een klokvormige curve zijn.

Containervolume

Om het containervolume voor een project te demonstreren, vindt een student 12 voedsel- en drankcontainers van verschillende vormen en afmetingen in zijn huis. Hij meet de afmetingen en berekent het volume van de containers. Vervolgens illustreert hij een posterbord waarop elke container wordt weergegeven en geeft het het volume aan.

Enquête

Een project dat enquêteresultaten weergeeft, begint met het genereren van 10 eenvoudige vragen die klasgenoten kunnen beantwoorden. Vragen kunnen zijn: Wat is je favoriete eten? Wat is je favoriete film? Wat is je favoriete huisdier? De vijfde-nivelleermachine compileert de antwoorden en toont de resultaten als breuken in een grafiek. Bijvoorbeeld, misschien 9/10 van haar klasgenoten zoals pizza, en 3/5 van hen als katten.

Geometriewoordenboek

Een student kan een woordenboek maken dat alle geometriebepalingen definieert die worden gebruikt in de vijfde klas. Het project kan illustraties en voorbeelden van elke term bevatten. De vijfde-nivelleermachine bindt het woordenboek en siert zijn dekking. Na de wiskundebeurs kon hij het woordenboek voorleggen aan de schoolbibliothecaris of zijn leraar voor gebruik door toekomstige studenten.