science >> Wetenschap >  >> Natuur

Science Projects on Echolocation

Echolocatie is het vermogen van dieren om de locatie van objecten te detecteren aan de geluidsgolven die tegen de voorwerpen stuiteren. Dit fenomeen is waargenomen bij walvissen, dolfijnen, vleermuizen en zelfs sommige mensen. Het wordt normaal gesproken gebruikt als middel om de weg te vinden wanneer het gezichtsvermogen van een schepsel slecht is. Echolocatie is ook het basisprincipe dat wordt gebruikt in sonar.

Dieren die gebruikmaken van echolocatie

Dit project bestudeert een enkel dier dat echolocatie gebruikt. Het dier kan een vleermuis, dolfijn, walvis of spitsmuis zijn. Het project onderzoekt hoe het dier geluidsgolven produceert en de echo's detecteert. Een computersimulatie kan het overlappen van het geluidssignaal en de echo van een object laten zien. Het project zou ook kunnen onderzoeken hoe evolutie een rol speelde bij de ontwikkeling van deze mogelijkheid. Informatie over de verschillende gebruiksmogelijkheden van echolocatie.

Menselijke echolocatie

Mensen hebben de mogelijkheid om voorwerpen te lokaliseren gedetecteerd door echo's af te kaatsen van objecten. Dit project onderzoekt hoe sommige blinden deze techniek gebruiken door scherpe klikgeluiden te maken. De projecten identificeren de voordelen en beperkingen van menselijke echolocatie, inclusief de kleinste objectgrootte die kan worden gedetecteerd door echolocatie. Het zou ook de nauwe relatie tussen zien en horen en ook het hersenmechanisme voor de verwerking van verschillende energievormen moeten analyseren.

Effecten van actieve sonar op zeedieren

Actieve sonar maakt gebruik van het principe van echolocatie. Het wordt gebruikt door marineschepen, oorlogsvoering en onderzeeërs. Het project bestudeert het schadelijke effect van actieve sonar op zeedieren en onderzoekt de oorzaak en het effect van sonar op dieren die biosonar gebruiken. Aangezien sommige zeedieren echolocatie gebruiken als navigatiemiddel, kan sonar zeedieren verwarren en ook lichaamsschade veroorzaken. Een project over dit onderwerp kan ook de verschillende stappen beschrijven die door overheden over de hele wereld worden genomen om de effecten op zeedieren te minimaliseren.

Actieve en passieve zoeker

Dit project geeft het verschil weer tussen actief en passief echolocators. Het toont verschillende voorbeelden van actieve en passieve locators. Het onderzoekt ook het onderliggende mechanisme in actieve en passieve echolocatie. Het project geeft een overzicht van verschillende machines die de twee verschillende technieken gebruiken. Het kan verschillende dieren tonen die actieve en passieve locators zijn. Het effect van ruis op echolocatie kan ook worden bestudeerd.