science >> Wetenschap >  >> Geologie

Negatieve effecten van watererosie

Wanneer regenwater valt, veroorzaakt dit bodem- of watererosie. Regenwater veegt de bovengrond weg, waardoor de onderliggende lagen worden blootgesteld aan de natuurlijke elementen en de afgifte van koolstofdioxide wordt verhoogd. Dit is een langzaam proces dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt en niet altijd schadelijk is voor ecosystemen. Het proces kan echter zeer snel plaatsvinden en negatieve effecten op verschillende aspecten van het ecosysteem veroorzaken.
Effecten op planten

Wanneer bodemerosie snel gebeurt en de bovengrond wordt verwijderd, kan dit negatieve effecten hebben op planten. Volgens de Iowa State University Extension veroorzaakt bodemerosie een verminderde watercapaciteit, die koolstof en voedingsstoffen in het water vermindert, wat resulteert in een verminderde gewasproductiviteit. De hoeveelheid voedingsstoffen die de planten bereikt, kan aanzienlijk worden verminderd. Dit is vooral nadelig voor boeren, die een verlies aan gewasproductiviteit hebben als gevolg van watererosie. Omdat de weggeveegde bovengrond het regenwater niet kan absorberen, kunnen locaties die gevoelig zijn voor overstromingen een sterk verhoogde overstroming zien. Dit wordt gezien op bananenplantages, waar beperkte drainagemogelijkheden zijn, of laaggelegen gebieden. Overstromingen kunnen zeer verwoestend zijn en in ernstige gevallen vegen wegen, gebouwen en huizen weg.
Effecten op dieren in het wild

De nadelige effecten van watererosie leiden uiteindelijk tot dieren in het wild. Omdat de afwezigheid van de bovengrond de waterkwaliteit vermindert en verhoogde verontreinigende stoffen, worden dieren, vissen en algen negatief beïnvloed. Volgens het Wereld Natuur Fonds is het aantal vissen afgenomen, waarschijnlijk door bodemerosie en afspoeling van pesticiden. Overmatige bovengrond kan viskwekerijgebieden verbergen en stroomafwaartse wateren vervuilen.
Effecten op water

Watererosie heeft niet alleen gevolgen voor de bodem, planten en dieren in het wild, maar ook voor de watervoorziening zelf. Wanneer het regenwater de bodem erodeert, kan dit leiden tot verminderde waterkwaliteitsproblemen. Nadat de geërodeerde bovengrond de waterbronnen bereikt, verhoogt het de aanwezigheid van stikstof en fosfor in het water. Dit resulteert in verminderde water zuurstofniveaus en een verminderde waterkwaliteit. De aanwezigheid van schadelijke chemicaliën, zoals pesticiden in de bovengrond, kan waterbronnen zoals rivieren, meren en oceanen bereiken.