science >> Wetenschap >  >> Fysica

Wat is een congruenceverklaring?

Als het gaat om de studie van geometrie, staan ​​precisie en specificiteit centraal. Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat het cruciaal is om te bepalen of twee items dezelfde vorm en grootte hebben. Congruenceverklaringen drukken het feit uit dat twee figuren dezelfde grootte en vorm hebben.

Congruentie Statement Basisbegrippen

Objecten met dezelfde vorm en grootte worden als congruent beschouwd. Congruenceverklaringen worden gebruikt in bepaalde wiskundige studies - zoals geometrie - om uit te drukken dat twee of meer objecten dezelfde grootte en vorm hebben.

Congruentie-uitspraken gebruiken

Bijna elke geometrische vorm - inclusief lijnen, cirkels en polygonen - kan congruent zijn. Als het echter om congruentie-uitspraken gaat, is vooral het onderzoeken van driehoeken gebruikelijk.

Congruentie in driehoeken bepalen

In totaal zijn er zes congruentie-instructies die kunnen worden gebruikt om te bepalen of twee driehoeken zijn inderdaad, congruent. Afkortingen die de uitspraken samenvatten worden vaak gebruikt, waarbij S staat voor kantlengte en A staat voor hoek. Een driehoek met drie zijden die elk even lang zijn als die van een andere driehoek, zijn bijvoorbeeld congruent. Deze verklaring kan worden afgekort als SSS. Twee driehoeken met twee gelijke zijden en een gelijke hoek ertussen, SAS, zijn ook congruent. Als twee driehoeken twee gelijke hoeken hebben en een zijde van gelijke lengte, ASA of AAS, zijn ze congruent. Rechte driehoeken zijn congruent als de hypotenusa en een zijlengte, HL of de hypotenusa en één scherpe hoek HA gelijk zijn. Natuurlijk is HA hetzelfde als AAS, omdat de ene kant, de hypotenusa en twee hoeken, de rechte hoek en de scherpe hoek, bekend zijn.

Order is belangrijk voor uw congruenceverklaring

Bij het maken van de feitelijke congruenceverklaring - dat is bijvoorbeeld de uitspraak dat driehoek ABC congruent is met driehoek DEF - is de volgorde van de punten erg belangrijk. Als driehoek ABC congruent is voor driehoek DEF, en het zijn geen gelijkzijdige driehoeken, dan is de uitspraak "ABC is congruent aan FED" onjuist - dat zou zeggen dat lijn AB gelijk is aan lijn FE, terwijl regel AB eigenlijk is gelijk aan lijn DE. De juiste verklaring moet zijn: "ABC is congruent voor DEF".