science >> Wetenschap >  >> Fysica

Kubieke voet converteren naar lineaire voet

Kubieke metingen, die worden gebruikt om volume of capaciteit te kwantificeren, worden geïdentificeerd door hun eenheden, die worden verhoogd tot de derde macht. De kubieke exponent geeft aan dat de metingen driedimensionale ruimte beschrijven. Driedimensionale ruimte is een product van twee- en eendimensionale ruimte. Op zijn beurt is tweedimensionale of vlakke ruimte het vierkant van eendimensionale of lineaire ruimte. Als gevolg van deze eenvoudige wiskundige relatie kunnen kubieke afmetingen zoals kubieke voeten worden teruggebracht tot het product van lineaire dimensies. Gemeenschappelijke lineaire dimensies zijn inches, feet, yards of miles.

Schrijf de kubieke voet als de lineaire eenheid verhoogd tot de macht van drie. Een kubieke voet wordt bijvoorbeeld geschreven als 1 voet ^ 3.

Druk de kubieke eenheid uit als een product van vlakke en lineaire eenheden. Vlakke eenheden hebben een exponent van 2, terwijl lineaire eenheden een exponent van 1 hebben. Bijvoorbeeld 1 voet ^ 3 = (1 x 1) voet ^ (2 + 1) = 1 voet ^ 2 x 1 voet ^ 1.

Merk op dat wanneer de kubieke term wordt ontbonden, de coëfficiënten van de gefactoriseerde eenheden worden vermenigvuldigd om de kubieke eenheid te produceren, maar de exponentwaarden worden altijd toegevoegd. De coëfficiënt is de waarde die aan de eenheid voorafgaat. In het geval van 3 feet ^ 2 is de coëfficiënt bijvoorbeeld 3 en de exponent is 2.

Verklein de vlakke eenheden naar lineaire eenheden. Bijvoorbeeld: 1 voet ^ 2 = 1 voet ^ 1 x 1 voet ^ 1 = (1x1) voet ^ (1 + 1). Wanneer de exponent de waarde 1 heeft, is het niet verplicht om de exponent te schrijven. Voet ^ 1 kan bijvoorbeeld ook als voet worden geschreven.

Schrijf de cubit-eenheid als een reeks factoren die lineaire eenheden omvatten. Bijvoorbeeld 1 voet ^ 3 = 1 voet x 1 voet x 1 voet = (1 voet) ^ 2 x (1 voet) ^ 1 = (1 voet) ^ 1 x (1 voet) ^ 1 x (1 voet) ^ 1 = (1 voet) ^ (1 + 1 +1).