science >> Wetenschap >  >> Elektronica

Hoe werkt een hogedruknatriumballast?

Een natriumdamplamp is een lamp die natrium gebruikt om licht te creëren. Het kan een hogedruk- of lagedrukformaat hebben. Hogedruklampen hebben meer componenten dan lage druk en bevatten andere stoffen zoals kwik. De lamp produceert een helderheid van licht die levendige kleuren creëert van objecten die erdoor worden verlicht. De buis van een hogedruknatriumlicht is in het algemeen gemaakt van aluminiumoxide, vanwege zijn weerstand tegen de hoge druk, en xenon, dat wordt gebruikt als starter voor het licht omdat het niet zal reageren met de andere gassen. Spanning loopt naar het licht via een ballast, die de stroom regelt.

Balast

De boog van gas die zich uitstrekt van het ene uiteinde van de buis naar de andere wordt gemaakt bij ontsteking, en is gemaakt up van metallisch natrium en kwikdamp. De temperatuur van de damp wordt geregeld door het vermogen dat aan de lamp wordt geleverd. Bij hoger vermogen komen hogere temperaturen en dus hogere druk in de buis, wat zorgt voor meer licht. De ballast is een inductieve ballast die helpt bij het reguleren van dit vermogen door de stroom constant te houden in plaats van de spanning.

Bediening

De inductieve ballast bestaat uit een spiraaldraad. De spoel creëert een magnetisch veld binnen wanneer een stroom wordt toegepast. Het slaat de energie van de stroom op in het magnetische veld dat het creëert. Op deze manier regelt het de uitgangsstroom die doorgaat naar het licht. De opslag van energie helpt ook bij het starten van het licht wanneer het uit is, door een extra volt stroom te sturen wanneer de stroom voor het eerst in de spoel begint.